چهره مرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یافتن پنج تفاوت بین دو عکس. اثر هنری خوب، اثر آرامش بخش.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid FaceDeath