Expendables 2 - การปรับใช้ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   30 100% with 3 votes

คลิกที่กล่องเพื่อสร้าง เลือกชนิดของหอ คลิกอีกครั้งที่จะอัพเกรดขายหรือซ่อมแซม เมื่อทาวเวอร์ของคุณจะปรับใช้อย่างเต็มที่ ups พลังงานเพื่อเนื้อขึ้นทั้งป้องกันหรือความเสียหายของคุณ

ตัวควบคุมเกม:
- ในการติดต่อ ปุ่ม WASD / ลูกศร - หากต้องการกวาด

Army ActionDefendTowerAdver