משחק הסכר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   126 66.67% with 18 votes

לעצור את סכר המים ולהציל את הכפר! לעשות את זה על ידי catapulting אובייקטים מהחווה שלך בפקק חיבור חור הסכר.

בקרות משחק:
מקשי חיצים שמאלה / ימינה -. העבר מקש רווח
- איסוף / זרוק אובייקטי
מקש חץ -. מעוט אש.

ThrowingWaterAnimalGame