از cutest بچه گربه ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

حل پازل با بچه گربه ناز کمی بر روی آنها. تصمیم بگیرید که بین چند قطعه و بسیاری از.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsGirlKittenGirlsCutestKittens