چالش های صلیب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

یک سبک منحصر به فرد بازی پیچ و خم که در آن شما نیاز به توجه دو و یک بازی ماجراجویی که در آن شما نیاز به استفاده itens و دکمه های مطبوعات برای پیشبرد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillCrossChallenges