Các Cake Maker Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Cho nấu ăn của bạn và các kỹ năng chú ý bằng cách chơi trò chơi này mát mẻ. Trang trí bánh ở phía bên phải để làm cho nó trông giống hệt như một trong những bên trái! Chú ý để đặt các mặt hàng trang trí trên vị trí của mình! Có được qua tất cả các cấp độ của trò chơi và cố gắng kiếm được càng nhiều điểm càng tốt!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlFoodDecorateGirlsCakeMaker