Các Brawl 8 - Kim Jong Un Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Brawl là một trò chơi nổi tiếng quyền Anh cho phép bạn bash những người nổi tiếng khó chịu nhất. Cuối cùng chúng ta đến đá độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong Un

Điều khiển:
chính

chuột để ném đấm.
Không gian thanh để ngăn chặn.

FightingBoxingFunnyParodyCelebrity