نزاع و جدال 8 - کیم جونگ سازمان ملل متحد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

نزاع و جدال بازی مشهور بوکس است که به شما اجازه می دهد تا آزار دهنده ترین افراد مشهور زدن است. در نهایت ما به پا زدن دیکتاتور کره شمالی کیم جونگ سازمان ملل متحد

کنترل بازی:
کلید

ماوس به پرتاب مشت.
نوار فضا برای جلوگیری از.

FightingBoxingFunnyParodyCelebrity