Text کردن در محل کار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   133 81.25% with 16 votes

همه ما عشق به متن در محل کار، اما دان آن را انجام دهد زمانی که رئیس خود را پشت سر شما مناسب است! یک بار دیگر به او جلب پیام کوتاه دوستان خود را در محل کار و شما اخراج خواهد شد! همچنین، امروز جمعه گاه به گاه، شما رفتن به پوشیدن؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و از طریق گزینه های لباس های شناور به سمت راست و سمت چپ این کارمند اختصاص داده شده است.

Dress UpOfficeWorkCareerTexting