Tessa 's Nail cửa hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Đây là phần thứ hai của loạt Tessa. Tessa muốn có cửa hàng làm móng tốt nhất trong thị trấn. Cô ấy muốn cửa hàng của mình để trở thành một cửa hàng năm sao, để mọi người biết rằng nó 's tốt nhất. Làm cho bàn tay của khách hàng của mình như đẹp nhất có thể, để cả khách hàng và Tessa sẽ được vui mừng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlSeriesGroomingGirlsTessa-sNailShop