فروشگاه ناخن تسا ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

این قسمت دوم از سری تسا است. تسا می خواهم بهترین فروشگاه ناخن در شهر. او می خواهد مغازه اش برای تبدیل شدن به یک مغازه پنج ستاره، به طوری که هر کس می داند که آن 'بهترین. را به دست مشتریان خود را به عنوان زیبا که ممکن است، به طوری که هر دو به مشتریان و تسا خوشحال خواهد شد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlSeriesGroomingGirlsTessa-sNailShop