تسلا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

کویل تسلا، زاییده افکار نبوغ مخترع نیکولا تسلا در حال حاضر در دست شما! استفاده از قدرت الکتریکی مخرب برای دفاع در برابر و نابود کردن امواج از دشمنان نزدیک!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ActionDefensePurchase Equipment UpgradesDefendTesla