Tensu 2 เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   134 76.47% with 17 votes

ขโมยขโมย tesoure เพื่อ Tensu, Tensu ไปปราสาทของเขาไปกู้ tesoure ของเขา แต่ในการต่อสู้ปราสาท Tensu ส่วนเล็กน้อยมอนสเตอร์ในการต่อสู้ Tensu เกือบตาย แต่เขาเอาชนะมอนสเตอร์ที่ตอนนี้กลับ Tensu ส่วนเล็กน้อยโกรธมากขึ้น Tensu ต้องการ กู้ tesoure ของเขา!

ตัวควบคุมเกม:
เพื่อข้ามไป S จะถูกโจมตี ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย

FightingActionBeat 'em UpPlatformsNinjaSide ScrollingDefaultTensu