Tempoma Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Trao đổi miếng liền kề để làm hàng của ba hoặc nhiều hơn. Bạn chỉ có 60 giây.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android Tempoma