Đền Rider Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Lái xe của bạn thông qua 12 cấp độ của ngôi đền trên bầu trời và cố gắng trốn thoát bằng cách tiếp cận Zeppelin.

Điều khiển:
Sử dụng WASD hoặc phím mũi tên để lái xe.

DrivingObstacleTempleRider