nói x Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

bay và thu thập các quả cầu năng lượng và hạ cánh an toàn trên các nền tảng. bạn có nhiên liệu hạn chế và bạn không được nhận thêm thiệt hại.

Điều khiển:
trong game

Arcade Flying Spaceship Collecting