טלוריאן x משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

לטוס ולאסוף את כדורי האנרגיה ואת הקרקע בטוח על פלטפורמות. יש לך דלקים מוגבלים ואתה לא חייב לקחת יותר נזק.

בקרות משחק:
במשחק

Arcade Flying Spaceship Collecting