بوسه نوجوان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

در دو سطح برای اولین بار یک دختر نوجوان به بوسه دوست پسر خود را بدون گرفتن توسط دیگران متوجه. سطح سوم از بازی خواهد بود بسیار جالب است. شما باید برای کمک به دو جفت را به هر بوسه های دیگر. خواهد بود که یکی در سمت چپ به تماشای جفت که در سمت چپ و در سمت راست وجود دارد. در حالی که یک جفت ارز در حال تماشا کرده ام، این جفت ارز دیگر می تواند بوسیدن ادامه خواهد داد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveGirlsTeenageKiss