جراحی تدی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

از آنجا که شما یک مقدار زیادی از زمان آزاد، شما تصمیم گرفته اند برای کمک به اسباب بازی مخمل خواب دار از کل جهان است. شما 'ام باز یک کلینیک های ویژه، که در آن شما رفع مخمل خواب دار شکسته toys.Now شما یک بیمار خرس عروسکی با درد وحشتناک است. یک دختر در کابینه خود را در روز اول در ساعت اول در صبح آمد، گریه و کمک شما پرسید. کنترل: با موس خود را شما باید برای التیام تدی.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Teddy Surgery