Tecna پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

او یک پری cute کمی '. لباس شیک و لوازم جانبی را انتخاب کنید به او یک نگاه جدید به من بدهید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpFaerieGirlsTecnaDressup