فناوری و سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

شلیک امواج از دشمنان به شما به عنوان خرید ارتقاء به جادوها است. جدید

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید. qwer در برای استفاده از مهارت های سحر و جادو.

RobotsShootingActionPurchase Equipment UpgradesWizardDefendMagicTech