Tea Party Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13 25% with 4 votes

Đây là một trò chơi dựa trên vật lý. Quản lý các khẩu pháo đường chụp để có được vào cốc. Cố gắng sử dụng số lượng nhỏ nhất của bức ảnh mà bạn có thể.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingCanonAndroid DefaultParty