چای حزب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

این یک بازی مبتنی بر فیزیک است. مدیریت توپ تیراندازی قند را به فنجان دریافت کنید. سعی کنید برای استفاده از کوچکترین تعدادی از عکس شما می توانید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingCanonAndroid DefaultParty