مقصد خیابان اسکیت باز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دریافت پمپاژ آدرنالین خود را با این بازی فوق العاده چاپ صفحه!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار برای اسکیت.
فضایی برای پرش.
A، S، D، F، G برای کلاهبرداری.

ActionSportsSkateboardStuntsTargetStreetSkater