Tapas زمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

مشتریان 'سفارشات در یک حباب بالاتر از سر خود را ظاهر می شود. ریز ریز کردن، آشپزی، و جمع آوری مواد تشکیل دهنده درست به خدمت به tapas خوشمزه خود را، و سپس پول نقد خود را جمع آوری کند. دان 'تی ترک آنها سماجت دیگر آنها صبر کنید، کمتر هیجان زده آنها تخم ریزی' ...

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingMouse SkillFoodFood ServingGirlsTapasTime