Xe tăng và tháp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Xây dựng đơn vị và gửi chúng đến căn cứ đối phương trong sóng để cố gắng và thất bại đơn vị cơ sở chính của họ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FightingStrategyActionPurchase Equipment UpgradesTowerTankTanksTowers