dự thảo xe tăng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

giả lập xe tăng arcade với chơi trò chơi ngoạn mục.

Điều khiển:
trong game

quân đội% 0a arcade% 0a bắn% 0a bắn'em lên% 0a xe tăng