Talo Và Chúa Thánh Thần Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   44 50% with 8 votes

Đây là một trò chơi chiến lược thời gian thực. Bạn đang gửi quân đội và hỗ trợ bởi bắn cung. Có 5 giai đoạn mà mỗi giai đoạn có 3 chế độ khác nhau và có nghĩa là có 15 sân khấu, bạn có thể hoàn thành. Vương quốc của bạn bị tấn công, do đó bạn phải bảo vệ nó, nhưng bạn cũng phải chiến đấu trở lại. Có thể bạn gửi quân đội trong tất cả các làn đường và có được chiến thắng hoặc bạn bảo vệ đầu với tháp để gửi tiền vàng của bạn và chiến đấu trở lại khi nó là đủ. Một cái gì đó như thế.

Điều khiển:
Nhấn vào đây để bắn như một cung thủ. Không gian và bấm vào một làn đường để gửi quân đội.

StrategyActionMedievalAction Rpg (hack And Slash)