Talo והרוח משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   44 50% with 8 votes

זה הוא משחק אסטרטגיה בזמן אמת. אתה שולח צבא ותמיכה על ידי חץ וקשת. יש שלב שבו יש 5 כל שלב במצב 3 שונה וזה אומר שיש 15 שלב אתה יכול לסיים. הממלכה שלך הוא הותקף על כך שאתה צריך להגן על זה, אבל גם אתה צריך להילחם בחזרה. אולי אתה שולח צבא בכל המסלול ולהשיג את הנצחון או שאתה להגן במוקדם עם מגדל להפקיד את הזהב שלך ולהילחם בחזרה כאשר הוא מספיק. משהו כזה.

בקרות משחק:
לחץ כדי לירות כמו קשת. חלל ולחץ על נתיב כדי לשלוח צבא.

StrategyActionMedievalAction Rpg (hack And Slash)