تالو و روح بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

این بازی استراتژی زمان واقعی است. شما در حال ارسال ارتش و حمایت های تیراندازی با کمان. 5 مرحله که هر مرحله دارای 3 حالت مختلف وجود دارد و این بدان معناست که 15 مرحله شما می توانید پایان وجود دارد. پادشاهی خود را مورد حمله بنابراین شما مجبور به دفاع از آن، اما شما همچنین باید مبارزه بازگشت. شاید شما ارتش ارسال در تمام خط و گرفتن پیروزی و دفاع از شما در اوایل با برج که با سپرده طلا خود و مبارزه با عقب هنگامی که آن را به اندازه کافی است. چیزی شبیه به آن.

کنترل بازی:
کلیک کنید تا به عنوان یک کماندار شلیک کنید. فضا و کلیک بر روی یک خط برای ارسال ارتش.

StrategyActionMedievalAction Rpg (hack And Slash)