Tales from Earthsea Spot sự khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Bạn có thể nhận ra sự khác biệt về hình ảnh này? Tìm kiếm sự khác biệt và nhấp vào nó để xác nhận.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid TalesFromEarthseaSpot