Chiến thuật Assassin 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   111 91.67% with 12 votes

Đọc mục tiêu nhiệm vụ, và sẵn sàng để phát sóng một số người đứng đầu stickmen khi bạn thực hiện headshots nhỏ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionStickSniperKillingFirst Person ShooterTacticalAssassin