تاکو بار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

برای چیپس خود آن را نگه دارید 'ثانیه تو یک سوار خوشمزه! خدمت کردن تن از tacos سفارشی با بیشترین سرعت ممکن. توجه دقیق به مشتریان 'سفارشات و پیگیری از منابع خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingMatching FoodFood ServingTaco