הסימביוזה גרינלנד משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   52 71.43% with 7 votes

חשבנו, שאנחנו הרסו את הגבישים בפעם אחרונה. אבל אחד מהם הסתתר על אדמות גרינלנד. והתקווה היחידה היא להשתמש בכח של צמחים נגד פולשים בחלל שוב.

בקרות משחק:

המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

ActionDefenseTowerPlants