سیلوستر در دندانپزشک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سیلوستر گربه cute کمی است که همواره تلاش می کند برای گرفتن Tweety است. خوب در حال حاضر او دارای یک وضعیت جدی، او تا به مشکلات دندان، آنهایی که واقعا بزرگ است. اجرای یک بررسی حفره کامل و تعمیر تمام دندان های خراب خود را. پس لطفا مراقبت خوب از دوستان عزیز ما.

کنترل بازی:
در بازی

Animal Girl Surgery Sylvester Dentist