نینجا Swordless بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   222 91.67% with 24 votes

کوچک نینجا Mabushi در تلاش است برای نجات خود را زیبا girlfirend میوکی از چنگال های ناپسندیده Gorbazaki شر!

کنترل بازی:
کلید های arrow و یا کلید های WASD tomove انجمن Z یا K به پرش. انجمن X و L برای گرفتن و پرتاب.

ArcadeFightingActionThrowingPlatformsNinjaCollecting Side ScrollingSwordless