chuyển Vòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

trò chơi nhỏ này (kb) là sâu đáng ngạc nhiên. Mặc dù nó chủ yếu là một platformer hành động bằng cách sử dụng đồ họa điểm ảnh và các cấp là hơi

Điều khiển:
Hướng dẫn: Di chuyển: Phím WASD / phím mũi tên Thay đổi nền tảng: Shift

Action