Đong đưa bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Cuộn, xoay và ném quả bóng của bạn đến lối ra vàng tránh các bẫy gai nhọn màu đỏ. Đà là bạn của bạn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureSwingingBall