Người lừa đảo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Mở rộng dây dính của bạn khi bạn lấy ngôi sao, các nút kích hoạt, tránh các bức tường dính,

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển.

ObstacleCollecting Swindler