נוכל משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   30 100% with 3 votes

להאריך הכבל הדביק שלך כמו שאתה תופס כוכבים, כפתורי הדק, להימנע קירות דביקים,

בקרות משחק:
מקשי חצים כדי לעבור.

ObstacleCollecting Swindler