بازی شیرین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شکست دشمن خود را به سادگی با نوشیدن آب خود را.

کنترل بازی:
پلیر 1: انجمن J، L - کنترل دختر

پلیر 2:
A، D - کنترل پسر.

KidsGirlSweetMatch