کیک شیرین اب نبات چوبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بیا به طراحی مورد علاقه خود را اب نبات یا شیرینی که در سر چوب نصب شده وبچهها انرا میمکند! الگوهای مختلف در انتظار شما هستند، و شما می توانید چندین نوع طراحی. پنج آبنبات چوبی قرار داده و آنها را بر روی کیک. وای، اقدام به سرعت! آن است که بسیار فوق العاده برای طراحی خود را زیبا و شیرین اب نبات یا شیرینی که در سر چوب نصب شده وبچهها انرا میمکند!

کنترل بازی:


GirlDecorateCookingGirlsSweetLollipopCake