زن و شوهر شیرین در کاستاریکا در تعطیلات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این زن و شوهر در تعطیلات و به عنوان سبک شخصی خود را برای تعطیلات آن کار خود را به آمد تا با برخی از لباس خنک که این زن و شوهر می توانید استفاده کنید به بیرون بروید و با هم لذت بردن از وقت خود را. آمد تا با لباس های بزرگ، استفاده از تخیل خود را با مخلوط کردن و تطابق اقلام مختلف از کمد لباس. آمد تا با ساز و برگ شما را می خواهم و سپس کلیک بر روی دکمه انجام شده.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpHolidaySweetDressDress UpCoupleCostaRica