تعویض دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر کشور می داند معامله خوب زمانی که او می بیند!

کنترل بازی:
کلیک کنید به مبادله دو میوه / سبزیجات (یا میوه / گیاهی و فضای باز) هایلایت شده توسط اشاره گر خود را برای ایجاد خطوط، ردیف، و قطر از سه یا بیشتر از همان تولید است. دندانه دار کردن نقاط قبل از زمان اجرا می شود، و دان 'تی اجازه پشته خود را رسیدن به بالای صفحه نمایش.

PuzzleKidsGirlMatching FoodAndroid Swap