Số ẩn Suskunlar Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bằng cách tìm tất cả các số ẩn trên hình ảnh càng sớm càng tốt hoàn thành trò chơi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

NumbersAndroid Hidden ObjectsSuskunlar