Sushi Câu hỏi nhanh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đẩy mạnh đến một số điểm bất ngờ sushi hảo hạng
Bạn 'll được hỏi một loạt các câu hỏi: nhấp chuột vào một hình ảnh để cung cấp cho câu trả lời của bạn. Vào cuối của bài kiểm tra, chúng tôi 'll cho bạn biết sushi bạn nên cổ phiếu trên!


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlQuizzFoodGirlsSushi