سوشی امتحان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

قدم تا نتیجه تعجب دلپذیر سوشی

شما 'خواهید بود یک سری سوالات پرسید: با کلیک بر روی تصویر به دادن پاسخ خود را. در پایان مسابقه، ما 'خواهید به شما اجازه می دانم که سوشی شما باید سهام تا در!


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlQuizzFoodGirlsSushi