Sushi Of Fun Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Cố gắng để điền vào các khách hàng 'yêu cầu bằng cách kéo sushi hỏi cũng như đồ uống cho họ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingAnimalFoodFood ServingSushi