Sushi Cát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Giúp đỡ các con mèo thu thập càng nhiều sushi càng tốt.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ObstacleCollecting AnimalFoodAndroid Sushi