Sushi Boy Sấm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bay qua không gian nabbin 'tiền xu và tránh bom để đánh bại của một soundtrack tuyệt vời.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

EvadeBombCollecting FoodSushiThunder